בואו לחיות בכפר
הסטודנטים בהדר!


*מלגות למצטרפים
כפר הסטודנטים הדר הכרמל הינה תכנית מלגות המשלבת עשיה חברתית, תחושת משמעות והנאה. 
לפרטים ניתן לפנות גם במייל
office@studentsvillage.org
logo_2111_0
כפר הסטודנטים שלנו מורכב משלושה היבטים מרכזיים:
חיים בשכונה
חברי הכפר המשתתפים בתכנית נדרשים לשכור דירה במתחם הרחובות הנכלל בפרוייקט. החיים בשכונה מהווים חלק מהותי בהגיון שמאחורי התכנית: חברי הכפר שלנו לא רק פועלים במסגרות השונות בשכונה, אלא מהווים חלק אינטגרלי מהמרקם שלה
עשיה חברתית, חינוכית וקהילתית בשכונה
במסגרת החברות בכפר כל סטודנט וסטודנטית פועלים 4-8 שעות בשבוע במגוון מסגרות בשכונה. התכניות בהן משולבים חברי הכפר הן תכניות שפועלות בשכונה ולמען תושבי השכונה
פעילות חברתית פנים כפרית
מידי יום רביעי נפגשים חברי הכפר ל"ערב כפר". ערב שמוקדש להיכרות, גיבוש, ובהמשך – למידה משותפת, עיסוק בסוגיות הקשורות לפעילות של הכפר בשכונה (כגון למידה על השכונה, עיסוק בסוגיות הקשורות להתחדשות עירונית, שיח על העשייה של חברי הכפר בשכונה ועוד
Powered by ActiveTrail